Загальні Положення

Цей документ описує умови використання сайту prydbuy.in.ua (далі – Сайт), що належить та знаходиться під управлінням ТОВ “ЛЕДРУА КОНСАЛТ”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37559530, юридичної особи, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – Товариство), а також використання будь-якої інформації у будь-якому вигляді, що розміщена на Сайті.

Товариство заявляє та гарантує, що має належні права та повноваження на управління Сайтом та розміщення на ньому текстів, документів, фотографій, відео тощо (далі – Контент) з метою інформування необмеженого кола осіб про наявність пропозиції придбання виробничого підприємства, опису його характеристик та умов придбання.

Будь-який користувач, що користується сайтом вважається таким, що ознайомлений з викладеним нижче та погоджується дотримуватися викладених умов. Будь-який користувач, який вважає викладене неприйнятним для себе, має залишити цей Сайт.

Доступ До Сайту

Доступ до Сайту не вимагає від будь-якого користувача будь-якої реєстрації та є вільним. Збір та оброблення інформації, в тому числі персональних даних, щодо користувачів, які відвідують Сайт, здійснюється Товариством відповідно до Політики конфіденційності.

Використання Контенту

Будь-який Контент Сайту призначений виключно для ознайомлення та некомерційного використання користувачем. Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Товариство нікому не надає повних або часткових прав змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати, створювати нові твори, поширювати, виконувати, або іншим чином використовувати зміст Сайту в цілому або частково, а тому будь-який користувач повинен утримуватися від порушень авторський прав.

Правові Наслідки

Будь-який Контент Сайту в цілому, або його частина не можуть бути розтлумачені як правочин, чи його складова частина, чи як пропозиція укладення правочину. Будь-які правові наслідки, що зазвичай породжуються правочинами, наступають виключно після вчинення ідентифікації користувача як заінтересованої особи відповідно до вимог законодавства України та вчинення відповідних правочинів в порядку та формі, встановленій законодавством України.

Будь-які наслідки, що виникають внаслідок відвідування користувачем Сайту, його ознайомлення з Контентом, прийняття користувачем будь-яких рішень, вчинення дій тощо, без ідентифікації користувача як заінтересованої особи відповідно до вимог законодавства України, та вчинення відповідних правочинів в порядку та формі, встановленій законодавством України, не можуть бути підставою для пред’явлення користувачем Товариству жодних претензій та/або відшкодування Товариством користувачу шкоди.

В разі наявності питань та/або заперечень щодо умов, викладених вище, будь ласка, звертайтеся до Товариства за адресою місцезнаходження, що зазначена на Сайті або на сторінці он-лайн сервісу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, чи на електронну пошту prydbuy@ledrua.com.