Що Продається

Пропонується до продажу домінуючий контрольний пакет простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ”, який належить одному власнику – юридичній особі, резиденту Королівства Нідерландів, у кількості 16 777 580 штук, що становить 99,12078% від загальної кількості акцій, випущених підприємством.

ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ – ДО 01 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

Ціна Продажу

Продаж здійснюватиметься єдиним пакетом.

Оплата вартості здійснюватиметься в іноземній валюті (долари Сполучених Штатів Америки або ЄВРО) у безготівковій формі на рахунок продавця за кордоном України.

ЗАПРОПОНОВАНА ЦІНА ПРОДАЖУ – 3 000 000 доларів США.

До Кого Звертатись

Наявна на цьому ресурсі інформація має допомогти скласти враження про підприємство та умови його продажу. Якщо виникає потреба отримати більше інформації та/або провести детальне вивчення підприємства, його виробничих потужностей, діяльності та документів, будь ласка, звертайтесь до ТОВ “ЛЕДРУА КОНСАЛТ” протягом терміну дії пропозиції за допомогою пошти, електронної пошти, телефоном або за допомогою контактної форми, що знаходиться в розділі Зв’язок.

Звертаємо увагу на те, що будь-які звернення на адресу та/або за іншими каналами зв’язку безпосередньо на підприємство будуть марними, а тому просимо не турбувати керівництво підприємства та його працівників, відволікаючи їх від виробничих процесів.

Як Отримати Інформацію

Отримання будь-якої додаткової інформації понад розміщеної на цьому ресурсі можливо виключно після звернення до ТОВ “ЛЕДРУА КОНСАЛТ” протягом терміну дії пропозиції та ідентифікації особи (групи осіб), що цікавляться підприємством, наступного укладення договору про доступ до інформації та забезпечення її нерозголошення третім особам.

Інформація надаватиметься у складі стандартного (однакового для всіх потенційних покупців), сформованого підприємством пакету документації та відомостей, актуального на 30.09.2020 року. У разі потреби отримання додаткової інформації – така інформація буде надана підприємством на запит заінтересованої особи.

 

Як Відвідати Підприємство

Відвідання підприємства з метою ознайомлення можливе протягом терміну дії пропозиції, за запитом заінтересованої особи в узгоджений з керівником підприємства час (проміжок часу) з дотриманням норм охорони праці, загальної та протипожежної безпеки.

З Ким Вести Переговори

Будь-яке обговорення умов отримання додаткової інформації, вивчення підприємства та умов його придбання здійснюється виключно з представниками ТОВ “ЛЕДРУА КОНСАЛТ”, яке має відповідні повноваження від власника пакету акцій, що пропонується до продажу.

Як Придбати

Продаж відбудеться на найбільш вигідних для власника пакета акцій умовах.

У разі прийняття потенційним покупцем рішення про придбання, узгодження порядку, процедур та строків підготовки такого придбання, пропонується укласти попередній договір про укладення договору купівлі-продажу на погоджених умовах та з обов’язковим залученням професійного учасника (учасників) фондового ринку – торговця цінними паперами, а також гарантуванням сторонам договору своєчасного та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Попередній договір, крім іншого, має передбачати строк укладення основного договору, протягом якого повинні бути виконані всі підготовчі дії, порядок виконання таких дій, а також сплату потенційним покупцем завдатку.

Закриття придбання здійснюватиметься за участю професійного учасника (учасників) фондового ринку – торговця цінними паперами відповідно до вимог законодавства України.